เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

-

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จำนวน
:
1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุ 27-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำนักงาน Ms.Office/Internet
 • มีไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองราคาสินค้า คล่องแคล่ว ละเอียดรอบคอบ
 • มีความรู้ด้าน ISO มาบ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีทัศนคติดี กระตือรือร้นและปรับตัวได้เร็ว
 • มีทักษะด้านเอกสารต่างประเทศ Import-Export

หน้าที่และรายละเอียดงาน :

 • รับผิดชอบในการจัดหาผู้ขายและผู้ให้บริการรายใหม่
 • รับผิดชอบในการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
 • ติดตามผลงานและประเมินผลผู้ขายและผู้ให้บริการ
 • จัดทำใบสั่งซื้อ PR,PO
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00น.

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

Tel 086 342 8616