วิศวกรฝ่ายผลิต

-

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
18,000.00-20,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
วิศวกรฝ่ายผลิต
จำนวน
:
2 อัตรา

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
- ควบคุมดูแลจัดการสรรหาใช้ทรัพยากรต่างๆในการผลิต
- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานผลการดำเนินการต่อผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นระยะ
- ประเมินผลการทำงานของผูใต้บังคับบัญชา
- กำหนดวัสดุประสงค์เป้าหมายคุณภาพของแผนกผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท-งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

*** ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00น.***

คุณสมบัติ

-เพศ : ชาย

-อายุ(ปี) : 22 - 35

-ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

-ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำนักงาน Ms.Office/Internet/Softwere
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีทัศนคติดี กระตือรือร้นและปรับตัวได้เร็ว

 

 

 

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

Tel 086 342 8616