วิศวกรผลิต

-

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
วิศวกรผลิต
จำนวน
:
1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิศวกรอุตสาหการ,เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การผลิตและวางแผนการผลิตมาก่อน
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ แก้ใขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

หน้าที่และรายละเอียดงาน :

 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • ควบคุมดูแลจัดการสรรหาใช้ทรัพยากรต่างๆในการผลิต
 • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานผลการดำเนินการต่อผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นระยะ
 • ประเมินผลการทำงานของผูใต้บังคับบัญชา
 • กำหนดวัสดุประสงค์เป้าหมายคุณภาพของแผนกผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00น.

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

Tel 086 342 8616