วิศวกรฝ่ายผลิต

-

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
20,000.00-27,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
วิศวกรฝ่ายผลิต
จำนวน
:
1 อัตรา

 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 22 - 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- เพศชาย อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำนักงาน Ms.Office/Internet/Softwere
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีทัศนคติดี กระตือรือร้นและปรับตัวได้เร็ว

หน้าที่และรายละเอียดงาน :

  • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
  • ควบคุมดูแลจัดการสรรหาใช้ทรัพยากรต่างๆในการผลิต
  • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • รายงานผลการดำเนินการต่อผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นระยะ
  • ประเมินผลการทำงานของผูใต้บังคับบัญชา
  • กำหนดวัสดุประสงค์เป้าหมายคุณภาพของแผนกผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
  • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00น.

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

Tel 086 342 8616