News & Articles

พนักงานเกษียณอายุ2565

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี มอบกระเช้าให้พนักงานที่เกษียณอายุ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมออฟฟิศชั้น 2 (สำนักงานใหญ่) ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับบุคคลากรในองค์กรเสมอ #BANGKOKPVCGROUP

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซีได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซีได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

All 2 Pages