News & Article

โรงงานของบริษัทในเครือ บางกอกพีวีซี สะอาดปลอดภัยจากโควิด 19

บริษัทในเครือ บางกอกพีวีซี ได้รับการรับรองเป็นโรงงานที่สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด19

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี มอบถุงขยะปลอดเชื้อชนิดหนาพิเศษแก่สมาชิกวุฒิสภา

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซีและพันธมิตร มอบถุงขยะปลอดเชื้อให้ สมาชิกวุฒิสภา เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอีสานล่างและจังหวัดฉะเชิงเทรา

#BPSHARINGCAMPAIGN

#BPSHARINGCAMPAIGN

บางกอกพีวีซี ร่วมถวายเทียนพรรษา และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

บางกอกพีวีซี ร่วมถวายเทียนพรรษา

จัดตรวจเชิงรุกCOVID 19ให้กับพนักงานบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี ให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐอย่างเต็มที่ ปรับรูปแบบการทำงาน Work from Home สลับวันทำงาน และ Bubble & Seal ในส่วนของโรงงานผลิต พร้อมตรวจโควิด-19 เชิงรุกให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยที่สุด เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าและบริการจากบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซีโดย คุณดรุณี เรืองทรัพย์เอนก กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่งตัวแทนมอบน้ำดื่ม BP จำนวน 2,400 ขวด ให้กับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครปฐม

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซีโดย คุณดรุณี เรืองทรัพย์เอนก กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่งตัวแทนมอบน้ำดื่ม BP จำนวน 2,400 ขวด
ให้กับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครปฐม

คุณดรุณี เรืองทรัพย์อเนก กรรมการบริหาร บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี มอบกระเช้าและเช็คของขวัญให้พนักงานที่ทำงานครบเกษียณอายุในปี 2563

คุณดรุณี เรืองทรัพย์อเนก กรรมการบริหาร บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี มอบกระเช้าและเช็คของขวัญให้พนักงานที่ทำงานครบเกษียณอายุในปี 2563

เราจะร่วมผ่านสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

เราจะร่วมผ่านสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

“บริษัทในเครือบางกอก พีวีซี ร่วมมือกับ Agnos ใช้งานระบบคัดกรองความเสี่ยงโควิด-19”

“บริษัทในเครือบางกอก พีวีซี ร่วมมือกับ Agnos ใช้งานระบบคัดกรองความเสี่ยงโควิด-19”

Data not found