News & Article

โรงงานของบริษัทในเครือ บางกอกพีวีซี สะอาดปลอดภัยจากโควิด 19

บริษัทในเครือ บางกอกพีวีซี ได้รับการรับรองเป็นโรงงานที่สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด19

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี มอบถุงขยะปลอดเชื้อชนิดหนาพิเศษแก่สมาชิกวุฒิสภา

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซีและพันธมิตร มอบถุงขยะปลอดเชื้อให้ สมาชิกวุฒิสภา เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอีสานล่างและจังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดตรวจเชิงรุกCOVID 19ให้กับพนักงานบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี ให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐอย่างเต็มที่ ปรับรูปแบบการทำงาน Work from Home สลับวันทำงาน และ Bubble & Seal ในส่วนของโรงงานผลิต พร้อมตรวจโควิด-19 เชิงรุกให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยที่สุด เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าและบริการจากบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี

เราจะร่วมผ่านสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

เราจะร่วมผ่านสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

Data not found