Career

WORK WITH US

-

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
วิศวกร QA
จำนวน
:
1 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
Transport Supervisor
จำนวน
:
2 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
วิศวกรผลิต
จำนวน
:
1 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
พนักงานฝ่ายขาย
จำนวน
:
1 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จำนวน
:
1 อัตรา

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

Tel 086 342 8616