Career

WORK WITH US

-

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
9,930.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
พนักงานเซาะร่อง
จำนวน
:
1 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
12,000.00-14,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
หัวหน้ากลุ่มพิมพ์
จำนวน
:
1 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
พนักงานขับรถขนส่ง
จำนวน
:
5 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
พนักงานคลังสินค้า
จำนวน
:
5 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
13,000.00-15,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
จำนวน
:
2 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
11,000.00-13,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
ช่างไฟฟ้า
จำนวน
:
2 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
25,000.00-28,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
Senior Qc Engineer
จำนวน
:
1 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
13,000.00-17,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
เจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารISO
จำนวน
:
1 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน
:
กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง
:
เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวน
:
1 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
13,000.00-15,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
หัวหน้าช่างไฟฟ้า
จำนวน
:
1 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
30,000.00-40,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
จำนวน
:
1 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
11,000.00-13,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
จำนวน
:
1 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
17,000.00-24,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
วิศวกร QA
จำนวน
:
1 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
20,000.00-28,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
Transport Supervisor
จำนวน
:
1 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
20,000.00-27,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
วิศวกรฝ่ายผลิต
จำนวน
:
1 อัตรา

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
17,000.00-20,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง
:
พนักงานฝ่ายขาย
จำนวน
:
1 อัตรา

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160


เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00น.

Tel 086 342 8616