หัวหน้ากลุ่มพิมพ์

-

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
12,000.00-14,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
หัวหน้ากลุ่มพิมพ์
จำนวน
:
1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-รับผิดชอบในการควบคุมการผลิต
-รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
-รับผิดชอบการวางแผนจัดสรรกำลังคนและการดูแลการใช้ทรัพยากรในการผลิต
-รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้า

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 30 - 36

ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
-วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ด้านการผลิต อย่างน้อย 2 ปี
-มีความรู้เกี่ยวกันสีและทินเนอร์

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

Tel 086 342 8616