เม็ดพลาสติก

 • เม็ดพลาสติก

  HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE)

 • เม็ดพลาสติก

  LDPE (LOW DENSITY POLYETHYLENE)

 • เม็ดพลาสติก

  PP (POLYPROPYLENE)

 • เม็ดพลาสติก

  BIODEGRADABLE PLASTIC