เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

-

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
9,930.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
จำนวน
:
5 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการรับมอบสินค้าสำเร็จรูปจากแผนกผลิต

มีหน้าที่รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปให้อยู่ในสภาพดี

มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปให้กับแผนกขนส่ง เพื่อส่งให้ลูกค้า

มีหน้าที่รับผิดชอบในการลงยอดสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป ให้ตรงกับความต้องการรับเข้า-จ่ายออก ของสินค้า

มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ประสานงานกับแผนกควบคุมคุณภาพ เรื่องการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป

 งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

.6 ขึ้นไป                                              

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์            

เพศ  ชาย -        

อายุ   18  ปีขึ้นไป

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

Tel 086 342 8616