เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

-

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
13,000.00-15,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จำนวน
:
1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบในการจัดหาผู้ขายและผู้ให้บริการรายใหม่

- รับผิดชอบในการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

- ติดตามผลงานและประเมินผลผู้ขายและผู้ให้บริการ

- จัดทำใบสั่งซื้อ PR,PO

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

*** ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00น.***

- เพศหญิง อายุ 20-35 ปี

 - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ

 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำนักงาน Ms.Office/Internet

 - มีไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

 - มีทักษะในการเจรจาต่อรองราคาสินค้า คล่องแคล่ว ละเอียดรอบคอบ

 - มีความรู้ด้าน ISO มาบ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีทัศนคติดี กระตือรือร้นและปรับตัวได้เร็ว

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

Tel 086 342 8616