เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

-

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
13,000.00-15,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
จำนวน
:
2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าทางโทรศัพท์และโทรสารและจากพนักงานขายเพื่่อลงบันทึกความต้องการสินค้าแล้วส่งต่อให้ฝ่ายผลิต
- ติดตามสถานะการสั่งซื้อ การส่งมอบ เพื่่อให้ได้สินค้าตรงตามที่ลูกค้าต้องการและทันต่อกำหนดการส่งมอบ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
*** ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00น.***

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ(ปี) : 25 - 35

ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาดสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม MS.Office Word , Excel ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีทัศนคติดี กระตือรือร้นและปรับตัวได้เร็ว

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

Tel 086 342 8616