ช่างไฟฟ้า

-

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
11,000.00-13,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
ช่างไฟฟ้า
จำนวน
:
7 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านไฟฟ้า ตามใบสั่งซ่อม เพื่อให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ดี
- ดำเนินการการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้านไฟฟ้า การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรตามแผนที่กำหนด เพื่อให้เครื่องจักรและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอยู่ในสภาพดี
- รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

*** ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00น.***

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 18 - 35

ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. ไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

Tel 086 342 8616