เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

-

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
18,000.00-20,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
จำนวน
:
1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย

- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

- งานอื่่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

*** ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00น.***

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยมาก่อน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

-  มีความรู้และทักษะด้านกฎหมายเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office,Internet ได้เป็นอย่างดี

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีทัศนคติดี กระตือรือร้นและปรับตัวได้เร็ว

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

Tel 086 342 8616