พนักงานฝ่ายขาย

-

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
พนักงานฝ่ายขาย
จำนวน
:
1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง - ชาย
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านการขายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งภายใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความซื่่อสตย์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีทัศนคติดี กระตือรือร้นและปรับตัวได้เร็ว
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่

หน้าที่และรายละเอียดงาน :

 • งานขายดูแลลูกค้าใหม่ในการสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ประเภท งานคิ้วขอบกระเบื้อง งานรางแอร์ งานคิ้ว PVC ชนิดต่างๆ งานแผ่นบังม่าน งานสายยาง งานท่อลมท่อดูด งานสายทอด้าย และงานอื่นๆเป็นต้น
 • สร้างฐานลูกค้า ติดตามยอดขายจากลูกค้าใหม่
 • ประสานงานในการเปิดการสั่งซื้อ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม ดูแลยอดขายลูกค้าเก่า
 • สรุปผลการขายแต่ละเดือน
 • งานอื่่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00น.

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

Tel 086 342 8616