เจ้าหน้าที่บัญชี

-

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ทำงาน
:
กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง
:
เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวน
:
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี

มีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน มาอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป

มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นความถูกต้อง และความละเอียดรอบคอบ

มีความรู้ด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ละมีความยืดหยุ่นในการทำงาน

มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม สำนักงาน/MsOffice/Internet/Software

สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีทัศนคติดี กระตือรือร้นและปรับตัวได้เร็ว

 

 

รายละเอียดงาน

- ดูแลตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 - คีย์รายการจ่ายในระบบบัญชี

- เช็คสต็อกสินค้าประจำเดือน

- จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อประการทำจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

Tel 086 342 8616