Project References

Pleno/ บ้านกลางเมือง

บานประตูและวงกบ

ประเภทโครงการ : บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม 
ชื่อโครงการ : Pleno/ บ้านกลางเมือง
สินค้าที่จำหน่าย : ประตู UPVC / วงกบ WPC