• เม็ดพลาสติก

  PP (POLYPROPYLENE)

คุณสมบัติ

PP (POLYPROPYLENE)

 • ทนความร้อนสูง
 • มีจุดหลอมตัวสูง ทนต่อการฉีกขาด และสามารถรองรับน้ำหนักสินค้าได้ดี
 • สามารถบรรจุของร้อนและทนความร้อน โดยไม่เสียรูป
 • ป้องกันการซึมผ่านความชื้นและอากาศได้ค่อนข้างดี
 • ป้องกันสารเคมีได้ดี

รายละเอียด PP (POLYPROPYLENE)

พอลิโพรไพลีน (polypropylene) เรียกย่อว่า PP เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นวัสดุสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร มีความหนาแน่นค่อนข้างต่ำ ความหนาแน่น 0.90-0.91 มีจุดหลอมเหลว 160-170 องศาเซลเซียส
ขึ้นรูปโดยการหลอมเม็ดพลาสติก PP Food Grade แล้วยิงขึ้นรูป

 • มีความแข็งและเหนียว คงรูปดี ทนต่อการหักงอได้ปานกลาง
 • ทนต่อความร้อนและสารเคมี
 • ใส โปร่งแสงมากกว่า HDPE
 • ป้องกันการผ่านของความชื้นได้ดี
 • ป้องกันการผ่านของอากาศได้ต่ำ
 • ไม่ทนต่อความเย็น
 • การใช้เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร
 • ใช้ผลิตถุงทนร้อน ที่มักเรียกว่า ถุงร้อนชนิดใส
 • ใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ อาหารเพื่อการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน (thermal processing) ทั้งประเภท in-container
 • pasteurization และ in-container sterilization เพราะทนความร้อนได้สูง และสามารถบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารขณะที่ร้อนได้
 • โดยบรรจุด้วยวิธีแบบร้อนได้ (hot filled: 100-121 องศาเซลเซียส)
 • ใช้ทำบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารในครัวเรือน เช่น จาม ชาม ถ้วย
 • ใช้ผลิต retort pouch และ flexible packaging ฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ท (retort) ได้
 • เข้าไมโครเวฟได้ (microwavable)
 • ใช้ผลิตถ้วยหรือชาม สำหรับผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งคืนรูปด้วยการเติมน้ำร้อนจัด
 • หรือเติมน้ำ เข้าไมโครเวฟก็ได้

ข้อจำกัดการใช้

 • ไม่ทนต่อความเย็น ไม่เหมาะกับอาหารแช่เยือกแข็ง (frozen food)
 • PP เชื่อมติดได้ยาก ไม่ใช้เป็นวัสดุที่เชื่อมติด

เรียบเรียงโดย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง