• เม็ดพลาสติก

  LDPE (LOW DENSITY POLYETHYLENE)

คุณสมบัติ

LDPE (LOW DENSITY POLYETHYLENE)

 • ทนต่อการฉีกขาด และลักษณะเนื้อถุงมีความใส
 • สามารถแปรรูป เปลี่ยนแปลงลักษณะ และสามารถรองรับน้ำหนักสินค้าได้ดี
 • เนื้อถุงนิ่มเหนียว ยืดตัวได้มาก
 • ไม่ค่อยทนต่อความร้อน
 • สามารถมองเห็นสินค้าภายในได้ และสามารถรองรับน้ำหนักสินค้าได้
 • ป้องกันความชื้น และสารเคมีได้ดี
 • ผลการทดสอบทางเคมี และชีวภาพสามารถใช้กับอาหารได้ โดยสถาบันทดสอบ SGS (Thailand) Limited

รายละเอียด LDPE (LOW DENSITY POLYETHYLENE)

Low density polyethylene (LDPE) เป็นพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน (polyethylene) ที่มีความหนาแน่นต่ำ เป็นพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (low density) (0.910 -0.925 g/cm3) ชื่อสามัญเรียกว่าถุงเย็น เพราะไม่ทนความร้อน

 • สามารถใช้ความร้อนเชื่อมติดผนึกได้ดี
 • นิ่ม ยืดหยุ่นได้ดีทนต่อการทิ่มทะลุและการฉีกขาด
 • เหนียว ไม่กรอบแตกง่าย แต่ความแข็งและทนทานน้อยกว่า HDPE (high density polyethylene)
 • โปร่งใส มี ความใสน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ PP แต่ใสกว่า HDPE (high density polyethylene) ไม่ว่องไวต่อสารเคมี ทนต่อกรดและด่างได้ดี
 • ป้องกันการผ่านของความชื้นได้ดี
 • ออกซิเจนและอากาศซึมผ่านได้
 • ไขมันซึมผ่านได้
 • ดูดฝุ่นในอากาศมาเกาะติดตามผิว ทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจาก LDPE นี้เมื่อทิ้งไว้นานๆ จะเปรอะด้วยฝุ่น
 • การใช้เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร
 • ถุงเย็น
 • ฟิล์มหดและฟิล์มยืด
 • ขวดน้ำ ฝาขวด
 • ใช้เป็นแผ่นฟีส์ม เพื่อทำบรรจุภัณฑ์สำหรับ modified atmosphere packaging
 • ใช้ผลิตแผ่นฟิล์ม โดยใช้รวมกับวัสดุอื่น เป็นวัสดุประสาน (laminate) เพื่อปิดผนึกด้วยความร้อน และใช้กับบรรจุภัณฑปลอดเชื้อ (aseptic packaging) เช่น
  – laminate carton
  – bag in box

ข้อจำกัดการใช้

 • ไม่เหมาะที่จะนำไปใช้บรรจุอาหารที่มีไขมันสูง เช่น อาหารทอด ขนมอบกรอบ เพราะป้องกันการซึมผ่านเข้าออกของไขมัน และออกซิเจนไม่ดี ทำให้เกิดกลิ่นหืน (rancidity) ได้ง่าย เนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิพิด (lipid oxidation)
 • ไม่ทนต่อความร้อน ไม่สามารถใช้กับกระบวนการบรรจุร้อน (hot fill) ได้ ใช้ได้เฉพาะการบรรจุอาหารขณะเย็นเท่านั้น (Cool filled: อุณหภูมิขณะบรรจุไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส)

เรียบเรียงโดย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง