• เม็ดพลาสติก

  HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE)

คุณสมบัติ

HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE)

 • ทนความร้อนได้สูงและความเย็นประมาณ 0 องศาเซลเซียส
 • ทนต่อการฉีกขาด และสามารถรองรับน้ำหนักสินค้าที่อยู่ด้านในได้ดี
 • เนื้อถุงมีความหนาแน่น และป้องกันการซึมผ่านของอากาศได้ดี
 • เหมาะสมสำหรับการใช้งานบรรจุทุกรูปแบบ
 • ทนทานต่อสารเคมี
 • เนื้อค่อนข้างแข็งแต่ยืดได้มาก
 • ผลการทดสอบทางเคมี และชีวภาพสามารถใช้กับอาหารได้ โดยสถาบันทดสอบ SGS (Thailand) Limited

รายละเอียด HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE)

High Density Polyethylene เรียกย่อว่า HDPE เป็นพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน (polyethylene, PE) ที่มีค่าความหนาแน่นสูง การเรียงตัวของโมเลกุลจะมีกิ่งก้านมาก มีความหนาแน่นมาก HDPE มีความหนาแน่นประมาณ 0.941-0.965 g/cm3 นิยมใช้กันมากในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวด ถัง ถาด ถุงที่ต้องการความแข็งแรงแต่ไม่ต้องการความใสมากนัก

 • ขุ่น แสงผ่านได้น้อยกว่า low density polyethylene (LDPE) และ LLDPE
 • สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรดและด่าง ไม่ว่องไวต่อสารเคมี
 • มีความเหนียว ค่อนข้างนิ่ม ยืดหยุ่น ความต้านทานแรงต่างๆ ได้ดี ทนทานต่อแตกหรือการหักงอได้ดี มักใช้งานเป็นถุงที่ต้องรับน้ำหนักมาก ลัง ถัง ตะกร้า
 • ป้องกันการผ่านของอากาศได้ต่ำ จึงไม่เหมาะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้การอัดอากาศ
 • สามารถเพิ่มสีสันของขวดได้โดยไม่จำเป็นต้องเคลือบมัน สามารถพิมพ์สกรีนตกแต่งขวดได้
 • ทนความร้อนได้เล็กน้อย ควรบรรจุด้วยวิธีบรรจุแบบอุ่น (Warm filled: 80-100 องศาเซลเซียส)
 • สามารถทนความเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งได้ ใช้บรรจุอาหารแช่เยือกแข็ง (frozen food)
 • ป้องกันการซึมผ่านของความชื้นได้สูงมาก
 • การใช้ HDPE แทนที่ LDPE น้ำหนักของขวดสามารถลดลงได้มากกว่า 40% เนื่องจากสามารถเป่าขวดที่มีผิวได้บางมาก

เรียบเรียงโดย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง