• ถุงพลาสติก

    SMART RUBBISH BAG

คุณสมบัติ

SMART RUBBISH BAG ผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE เกรด A ชนิดเหนียวพิเศษ ฉีกขาดได้ยาก ใช้สำหรับในการคัดแยกขยะ เพราะ ทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพื้นหรือฝัง ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลจนก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่

  • มลพิษทางอากาศ
  • มลพิษทางน้ำ
  • แหล่งพาหะนำโรค
  • เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน

ทุกคนสามารถร่วมเป็นผู้หนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาขยะได้ โดยการ

  • คิดก่อนทิ้ง โดยใช้หลัก 7R, https://www.greenery.org/articles/7r-campaign/
  • ทิ้งในที่ที่จัดไว้ให้
  • คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

บริษัท บี.เค.พี. ฯ ผู้ผลิตถุงขยะหอมเอนกประสงค์ จึงได้ผลิตถุงขยะ ยี่ห้อ “SMART” Filled with care ที่พอเหมาะกับขนาดบ้านเรือนของทุกท่าน พร้อมจำแนกขยะเปียก, ขยะแห้ง และขยะทั่วไป โดยแบ่งสี ,เพิ่มกลิ่น เพื่อความสะอาดถูกสุขลักษณะ และยังเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า  คอนโดมิเนียม ครัวเรือน หน่วยงานราชการ ฯ โดยแบ่งประเภทถุงเป็น

สีเขียว : กลิ่นแอปเปิ้ล  (Apple)

ใช้สำหรับใส่ขยะเปียก กลุ่มเศษอาหาร และวัชพืชที่ สามารถย่อยสลายได้

สีเหลือง : กลิ่นมะนาว (Lime)

ใช้สำหรับใส่ขยะแห้ง กลุ่มบรรจุภัณฑ์ ที่บ่นเปื้อนแต่ไม่มีพิษ เพื่อใช้แยกขยะที่สามารถนำกับมารีไซเคิลหรือขายใหม่ได้

สีแดง : กลิ่นสตรอว์เบอร์รี (Strawberry)

ใช้สำหรับใส่ขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

คุณสมบัติ
เหนียว ทน มีกลิ่นหอม ส่งตรงจากโรงงานด้วยราคา พร้อมคุณภาพสินค้าที่ดี

“ขยะไม่มีในโลก เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่วางไว้ผิดที่ อยู่ที่การจัดการเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ อย่างสูงสุด”

PRICE

Promotion : ซื้อครบ 3 แพ๊คแถมฟรี 1 แพ๊ค + จัดส่งฟรี (รายการแถมจะเป็นขนาด 18×20)