1 มี.ค. 2564

คุณดรุณี เรืองทรัพย์อเนก กรรมการบริหาร บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี มอบกระเช้าและเช็คของขวัญให้พนักงานที่ทำงานครบเกษียณอายุในปี 2563

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 คุณดรุณี เรืองทรัพย์อเนก กรรมการบริหาร บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี มอบกระเช้าและเช็คของขวัญให้พนักงานที่ทำงานครบเกษียณอายุในปี 2563 จำนวน 14 ท่าน เพื่อขอบคุณที่ได้ทุ่มเทการทำงานและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี
ทั้งนี้บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี มีนโยบายให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กรเสมอมา เนื่องจากตระหนักดีว่าองค์กรไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากขาดความร่วมแรง ร่วมใจ และทุ่มเทในการทำงานของพนักงานทุกระดับ ทุกคนในองค์กร.
 
     
 

News & Article Related

5 ม.ค. 2565

บางกอกพีวีซี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว

เพื่อให้การผลิตสินค้าของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เพื่อประเทศไทยและคนไทย

8 ก.ย. 2564

โรงงานของบริษัทในเครือ บางกอกพีวีซี สะอาดปลอดภัยจากโควิด 19

บริษัทในเครือ บางกอกพีวีซี ได้รับการรับรองเป็นโรงงานที่สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด19

23 ส.ค. 2564

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี มอบถุงขยะปลอดเชื้อชนิดหนาพิเศษแก่สมาชิกวุฒิสภา

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซีและพันธมิตร มอบถุงขยะปลอดเชื้อให้ สมาชิกวุฒิสภา เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอีสานล่างและจังหวัดฉะเชิงเทรา

19 ก.ค. 2564

#BPSHARINGCAMPAIGN

#BPSHARINGCAMPAIGN

30 ก.ค. 2564

จัดตรวจเชิงรุกCOVID 19ให้กับพนักงานบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี ให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐอย่างเต็มที่ ปรับรูปแบบการทำงาน Work from Home สลับวันทำงาน และ Bubble & Seal ในส่วนของโรงงานผลิต พร้อมตรวจโควิด-19 เชิงรุกให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยที่สุด เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าและบริการจากบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี