30 พ.ย. 2564

“บริษัทในเครือบางกอก พีวีซี ร่วมมือกับ Agnos ใช้งานระบบคัดกรองความเสี่ยงโควิด-19”

 
บริษัทในเครือบางกอก พีวีซี มีความห่วงใยพนักงานทุกคน นอกเหนือจากมาตรการป้องกันและเว้นระยะห่างทางสังคมที่ได้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดแล้ว ทางบริษัทยังได้นำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จาก Agnos Health เข้ามาใช้เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถตรวจเช็ค และคอยเฝ้าระวังความเสี่ยงโควิด-19 ได้ด้วยตนเอง เพราะทางผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของพนักงานทุกท่านเสมอ"
และขอให้มั่นใจได้ว่า บริษัทในเครือบางกอก พีวีซี ไม่ได้ละเลยต่อพนักงานและส่วนร่วม บริษัทฯ ได้มีการส่งพนักงานทุกท่านตรวจคัดกรองโควิด ตามโควต้าของแต่ละวัน และได้ประสานเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกๆ ท่านว่าเรามีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น และทางโรงงานเองก็มีมาตรการรักษาระยะห่างในการทำงาน รวมถึงการพ่นฆ่าเชื้อสินค้าและรถขนส่งทุกครั้งก่อนออกไปปฏิบัติงาน เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทในเครือบางกอก พีวีซี ห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานรวมทั้งลูกค้าทุกท่านเสมอ และเราจะร่วมผ่านสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปด้วยกัน
                          

News & Article Related

5 ม.ค. 2565

บางกอกพีวีซี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว

เพื่อให้การผลิตสินค้าของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เพื่อประเทศไทยและคนไทย

8 ก.ย. 2564

โรงงานของบริษัทในเครือ บางกอกพีวีซี สะอาดปลอดภัยจากโควิด 19

บริษัทในเครือ บางกอกพีวีซี ได้รับการรับรองเป็นโรงงานที่สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด19

23 ส.ค. 2564

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี มอบถุงขยะปลอดเชื้อชนิดหนาพิเศษแก่สมาชิกวุฒิสภา

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซีและพันธมิตร มอบถุงขยะปลอดเชื้อให้ สมาชิกวุฒิสภา เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอีสานล่างและจังหวัดฉะเชิงเทรา

19 ก.ค. 2564

#BPSHARINGCAMPAIGN

#BPSHARINGCAMPAIGN

30 ก.ค. 2564

จัดตรวจเชิงรุกCOVID 19ให้กับพนักงานบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี ให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐอย่างเต็มที่ ปรับรูปแบบการทำงาน Work from Home สลับวันทำงาน และ Bubble & Seal ในส่วนของโรงงานผลิต พร้อมตรวจโควิด-19 เชิงรุกให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยที่สุด เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าและบริการจากบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี