8 ก.ย. 2564

โรงงานของบริษัทในเครือ บางกอกพีวีซี สะอาดปลอดภัยจากโควิด 19

ถึงแม้ว่ามาตรการของภาครัฐนั้นจะผ่อนปรนลง แต่บริษัท บางกอก พีวีซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Polywood,Masterwood,Bwood,Modernwood  ยังคงได้รับการรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการ สำนักงาน องค์การ สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ต่อจากกรมอนามัย จึงขอให้ลูกค้าทุกท่านเชื่อมั่นได้ว่า บริษัท บางกอก พีวีซี (ประเทศไทย) จำกัด  ได้มีมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด สามารถผลิตสินค้า Polywood,Masterwood,Bwood,Modernwood ที่ได้มาตรฐานออกสู่ตลาดได้อย่างปลอดภัย

News & Article Related

23 ส.ค. 2564

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี มอบถุงขยะปลอดเชื้อชนิดหนาพิเศษแก่สมาชิกวุฒิสภา

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซีและพันธมิตร มอบถุงขยะปลอดเชื้อให้ สมาชิกวุฒิสภา เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอีสานล่างและจังหวัดฉะเชิงเทรา

30 ก.ค. 2564

จัดตรวจเชิงรุกCOVID 19ให้กับพนักงานบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี ให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐอย่างเต็มที่ ปรับรูปแบบการทำงาน Work from Home สลับวันทำงาน และ Bubble & Seal ในส่วนของโรงงานผลิต พร้อมตรวจโควิด-19 เชิงรุกให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยที่สุด เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าและบริการจากบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี

29 มิ.ย. 2564

เราจะร่วมผ่านสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

เราจะร่วมผ่านสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปด้วยกัน