29 มิ.ย. 2564

เราจะร่วมผ่านสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

บริษัทในเครือบางกอก พีวีซี มีความห่วงใยพนักงานทุกคน นอกเหนือจากมาตรการป้องกันและเว้นระยะห่างทางสังคมที่ได้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดแล้ว ทางบริษัทยังได้นำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จาก Agnos health เข้ามาใช้เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถตรวจเช็ค และคอยเฝ้าระวังความเสี่ยงโควิด-19 ได้ด้วยตนเอง เพราะทางผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของพนักงานทุกท่านเสมอ"

และขอให้มั่นใจได้ในทุกระดับกับบริษัทในเครือบางกอกพีวีซีกรุ๊ป ว่าบริษัทฯ ไม่ได้ละเลยต่อพนักงานและส่วนร่วม บริษัทฯ ได้มีการส่งพนักงานทุกท่านตรวจคัดกรองโควิด-ตามโควต้าของแต่ละวัน และได้ประสานเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกๆ ท่านว่าเรามีมาตรการป้องกัน อย่างเข้มข้น และทางโรงงานเองมีมาตรการรักษาระยะห่าง ระหว่างการทำงาน  รวมถึงการพ่นฆ่าเชื้อสินค้าและรถขนส่งทุกครั้งก่อนออกไปปฏิบัติงาน เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี ห่วงใย ในสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของพนักงานรวมทั้งลูกค้าทุกท่านเสมอ และเราจะร่วมผ่านสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

News & Articles Related

22 มิ.ย. 2565

มอบบานประตู uPVC Polywood จำนวน 200 บาน มูลค่า 651,500 บาท ให้แก่ ท่าน ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณอมร ประกายศรีโรจน์ Chief Executive Officer และ คุณกาญจนา ประกายศรีโรจน์ Chief Operating Officer บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี นำคณะเข้ามอบบานประตู uPVC Polywood จำนวน 200 บาน มูลค่า 651,500 บาท ให้แก่ ท่าน ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2 มี.ค. 2565

พนักงานเกษียณอายุ2565

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี มอบกระเช้าให้พนักงานที่เกษียณอายุ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมออฟฟิศชั้น 2 (สำนักงานใหญ่) ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับบุคคลากรในองค์กรเสมอ #BANGKOKPVCGROUP

23 ก.พ. 2565

ใบขอราคางานโครงการ

ใบขอราคางานโครงการ

27 ม.ค. 2565

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซีได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

บริษัทในเครือบางกอกพีวีซีได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

5 ม.ค. 2565

บางกอกพีวีซี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว

เพื่อให้การผลิตสินค้าของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เพื่อประเทศไทยและคนไทย