30 มิ.ย. 2564

เส้นทางความสำเร็จ กว่าจะมาเป็นบางกอกพีวีซีอย่างทุกวันนี้

เส้นทางความสำเร็จ กว่าจะมาเป็นบางกอกพีวีซีอย่างทุกวันนี้

บอกเล่าเรื่องราวผ่านคุณอมร ประกายศรีโรจน์ ประธานกรรมการบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี จำกัด 
มุมมองในการบริหารงานยุคใหม่ จนถึงวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง