Search The products you want are easy.

Find the product you want, just the information below will find the product you are searching for.

uPVC Door

uPVC Door

PVC Door

PVC Door

Toilet Door

Toilet Door

Kitchen

Kitchen

Door Frame

Door Frame

Rubber Hose

Rubber Hose

Air Conditioner Pipe

Air Conditioner Pipe

Plastic Bag

Plastic Bag

Polyethylene Resin

Polyethylene Resin

Bangkok PVC

Interesting Article

VIDEOS

เส้นทางความสำเร็จ กว่าจะมาเป็นบางกอกพีวีซีอย่างทุกวันนี้

บอกเล่าเรื่องราวผ่านคุณอมร ประกายศรีโรจน์ ประธานกรรมการบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี จำกัด

Bangkok PVC

Bangkok PVC

40 Years of Manufacturing leadership

กว่า 40 ปี กับการเป็นผู้นำด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านพลาสติกที่มีชื่อเสียงและบริษัทในเครือกว่า 10 บริษัท ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านประตู หน้าต่าง สายยาง ไม้พื้น วงกบ ถุงพลาสติก ฯลฯวันนี้ บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี พร้อมแล้วที่จะให้บริการช่องทางการซื้อขายรูปแบบใหม่ผ่านทางออนไลน์ภายใต้ชื่อ Bangkokpvc-online ที่ให้ลูกค้าทุกท่านสามารถเลือกหาสินค้าเพื่อการปรับปรุงบ้านง่ายๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม EN