News & Articles

คุณกาญจนา ประกายศรีโรจน์ Chief Operating Office ได้ส่งตัวแทนไปมอบหนังสือและอุปกรณ์เสริมทักษะให้กับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส

คุณกาญจนา ประกายศรีโรจน์ Chief Operating Office ได้ส่งตัวแทนไปมอบหนังสือและอุปกรณ์เสริมทักษะให้กับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

All 1 Pages