ผู้จัดการฝ่ายผลิต

-

Job Descriptions :

เงินเดือน
:
30,000.00-40,000.00 บาท
สถานที่ทำงาน
:
นครปฐม
ตำแหน่ง
:
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
จำนวน
:
1 อัตรา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 30 - 36

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD , Solidworks และอ่านแบบได้
- มีความรู้เรื่องด้านงานผลิต
- มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามหลักวิชาการได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

1. มีอำนาจในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของแผนกต่างๆ
- ควบคุมดูแลแผนกวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
-ควบคุมดูแลแผนกผลิตให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
-ควบคุมดูแลแผนกควบคุมคุณภาพให้สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
-ควบคุมดูแลแผนกระบบลำเลียงวัตถุดิบให้สามารถลำเลียงวัตถุดิบให้ได้ตามความต้องการของแผนกผลิต
2.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.กำหนดวัสดุประสงค์เป้าหมายคุณภาพของแผนกผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท งานอื่นๆที่เกี่่ยวข้อง
4.ประเมินผลการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชา

 

Let’s help you!

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.

166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

Tel 086 342 8616