Mon - Sat : 8:00 - 17:00 093-004-9999 , 093-004-9999   
Latestข่าวสารล่าสุด
อบรมสัมมนาในวันที่24-25 กันยายน 2559 ณ วังมนัสรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

11 ต.ค. 59อบรมสัมมนาในวันที่24-25 กันยายน 2559 ณ วังมนัสรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

บริษัทในเครือบางกอก พีวีซี ได้จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนั้นยังมีการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ด้วยการปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ในวันที่ 24-25 กันยายน 2559 ณ วังมนัสรีสอร์ท คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม