Mon - Sat : 8:00 - 17:00 093-004-9999 , 093-004-9999   
Latestข่าวสารล่าสุด
โครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จังหวัดนครราชสีมา

25 ก.ค. 59โครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี คุณอมร ประกายศรีโรจน์ และ คุณฐานิสร์ เทียนเจริญ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการมอบประตูและวงกบคุณภาพแบรนด์ Polywood เพื่อสนับสนุน โครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559