Mon - Sat : 8:00 - 17:00 0-2890-4611-27 , 093-004-9999   

29 ก.ย. 59อ่างล้างหน้าไม้สังเคราะห์

อ่างล้างหน้าไม้สังเคราะห์

ตู้ล้างหน้าสำเร็จรูป ผลิตจากไม้สังเคราะห์และเซรามิก ซึ่งผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ไม่ผุ ไม่บวม ปลวกไม่กิน

 

Basin Size     : 8097, 905 x 480 x 190 mm.

Cabinet Size : M-4, 899 x 450 x 475 mm.

Color             : Glitter Brown

 

Basin Size     : 8097, 905 x 480 x 190 mm.

Cabinet Size : M-3, 899 x 350 x 475 mm.

Color             : Brown Wenge