Mon - Sat : 8:00 - 17:00 093-004-9999 , 093-004-9999   

09 ม.ค. 63เซาะร่องพีวีซี

เซาะร่องพีวีซี (PVC Groove)  ผลิตจากพีวีซีที่มีคุณภาพสูง  แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน  ง่ายต่อการติดตั้งและการบำรุงรักษา  มีความยืดหยุ่นคงทน  และมีแนวตรง  ไม่บิดงอ  ช่วยให้ร่องที่ได้เป็นแนวสม่ำเสมอสวยงาม

ขนาดของร่อง   : 10 ,15 ,20 ,25  มิลลิเมตร
ขนาดความยาว  :  2 เมตร
สี                       : สีขาว

คุณสมบัติของเซาะร่องพีวีซี

  • แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
  • ง่ายต่อการติดตั้งและการบำรุงรักษา
  • ช่วยให้ร่องเป็นแนวตรงสม่ำเสมอและสวยงาม
  • ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานให้น้อยลง และงานที่ได้ออกมามีมาตรฐาน
  • สามารถใช้สีน้ำมันหรือสีพลาสติกทาทับได้
  • สามารถออกแบบได้หลากหลาย ทันสมัยให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องตลาด