Mon - Sat : 8:00 - 17:00 0-2890-4611-27 , 093-004-9999   

29 ก.ย. 59สายส่งน้ำ

สายส่งน้ำ PVC ใช้ในการส่งน้ำหรือระบายน้ำทั่วไปในงานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา หรือเกษตรกรรมต่างๆ น้ำหนักเบา จัดเก็บและเคลื่อนย้ายสะดวก มีใยโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงช่วยในเรื่องการทนต่อแรงดันจากทั้งภายนอกและภายใน